Click2Salary

"ומה יותר פשוט מאפליקציה עם גישה נוחה מתוך הטלפון הנייד של העובד וצפייה בכל תלושי השכר שנשלחו אי פעם מהשירות?! אז... על בסיס המערכת הקיימת, בנינו אפליקציה המשתמשת ב- API הקיים ומציגה את תלושי השכר בקלות ובמהירות.״